Doelstelling & Visie

Het in stand houden, exploiteren en beheren van de zwemaccommodaties in Zwartsluis, Genemuiden en Hasselt is de primaire doelstelling van Stichting Zwembaden Zwartewaterland (SZZ).

De zwembaden verlenen recreatieve, sportieve en therapeutische zwemfaciliteiten, inclusief benodigde instructie. Het onderhouden en uitbreiden van de zwemkunst is van groot belang met het oog op de veiligheid in de waterrijke omgeving van de gemeente Zwartewaterland.

Met het oog op de toekomst, heeft SZZ een visie ontwikkeld met daarin de volgende speerpunten:

Het ontwikkelen van eigentijdse, vernieuwende activiteiten.
Het stimuleren van zwemmen en bewegen bij alle leeftijdsgroepen door het aanbieden van interessante les- en trainingsmogelijkheden.
Het aanbieden van kwalitatief goede zwemlessen tegen maatschappelijk aanvaardbare tarieven.
Het uitbreiden van de doelgroep met meer regionale bezoekers, door veel speelse elementen aan te bieden tijdens recreatieve uren.
Het respecteren van de eigen identiteit van de kernen Zwartsluis, Genemuiden en Hasselt.

Website realisatie door bco reclameburo © Copyright - 2017 - Zwembaden Zwartewater